Samenwerking

CLB

Het centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. De dienst bestaat uit +-38 medewerkers en begeleidt ongeveer 12.000 leerlingen uit de regio Oostende-Gistel.

Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling zich goed te laten voelen zodat hij zijn kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat de verschillende vakmensen van een CLB in team werken.

Onze contactpersoon: Banafshe Bashar
banafshe.bashar@vrijclbdehavens.be of 0490 44 29 71

OKIDOO

Op onze school werken wij samen met het project OKIDOO.

Via oefening, spel en verhaal komen de kinderen tot rust, leren ze meer focus te houden en

beter voor zichzelf op te komen. Sara is de coach voor onze school.