Zorgvisie

Chloë Vanderschaeghe

zorgcoördinator

Wat betekent zorg op onze ‘warme’ school?

We bieden maximale ontplooiingskansen aan door naar samenhang te zoeken doorheen alle leergebieden, door aandacht te besteden aan het sociaal-emotionele en vanuit onze sterke visie op zorg. Het zorgbeleid op onze school verloopt volgens het zorgcontinuüm, opgenomen in het zorgvademecum van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het zorgteam begeleidt leerlingen, ouders, leerkrachten en overlegt met externen. We maken gebruik van de kennis binnen ons eigen team en schakelen, indien nodig, buitenschoolse hulp in (CLB, GON,…). Het principe van inclusie, waarbij we verscheidenheid aanvaarden in onze school wordt niet uit de weg gegaan.