klas voor anderstalige nieuwkomers
ATN-klas

ATN staat voor anderstalige nieuwkomers, dat zijn kinderen die nog niet zo lang in België wonen. In OLKO volgen deze leerlingen gedurende een schooljaar voor een groot deel les in de reguliere klas, maar zij krijgen ook ondersteuning in de ATN-klas. Ze werken niet alleen aan de taalvaardigheid van het Nederlands, maar ook aan sociale integratie in onze school en samenleving. Op die manier worden de nieuwkomers voorbereid om door te stromen naar de reguliere klas en om de verdere schoolloopbaan af te werken.

Kortom, anderstalige nieuwkomers hebben een plaatsje in onze school waar de vele goede zorgen hen helpen gelukkig te zijn en stap voor stap te groeien.

We verwelkomen graag de ouders en leggen hen de werking uit.

ATN stands for ‘newcomers’, these are children who just arrived in Belgium. During their first year at school, these students follow most lessons in a regular class, but they also get extra guidance in the ATN – class. They don’t only work on the language skills of Dutch, but also focuse on social integration in our school and community. Therefore the newcomers are prepared to move on to the regular classroom completely.

In short: newcomers have a place in our school where good care helps them to be happy and to grow one step at a time.