STEM

Binnen OLKO krijgt STEM een belangrijke plaats.

STEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering, Mathematics.

Het probleemoplossend denken en handelen van de kinderen wordt gestimuleerd via probleemstellingen die de  leerlingen uitdagen tot onderzoek en ontwerp. Hierbij leidt deze onderzoekende aanpak tot zowel het opbouwen van kennis als het ontwikkelen van onderzoeks- en ontwerpvaardigheden binnen STEM-activiteiten. Tijdens deze activiteiten krijgen de leerlingen de kans om aspecten van een technisch proces te exploreren.

Onze school investeert op allerlei manieren om STEM-mig op onze school aan de slag te gaan via onder andere:

  • Lego Mindstorms

  • Lego bouwdozen

  • een STEM-lokaal

  • jaarlijkste deelname aan de STEM-olympiade

STEM-lokaal

Om STEM-mig aan de slag te gaan, openden we op donderdag 30 maart 2017 plechtig ons STEM-lokaal. Toen maakten de leerlingen een kompas, kregen ze de opdracht om een pop te laten drijven, creëerden ze een katapult en bouwden ze bruggen. Eén klas ging ook de marshmallowchallenge aan. Met spaghettistokjes en marshmallows moesten ze in 15 minuten een zo hoog mogelijke toren maken.