Mediavaardigheid

i-Pads

Op onze school zijn er verschillende iPad’s aanwezig. Deze worden zowel in de kleuterklassen als in de lagere afdeling gebruikt.

Digiborden

Digiborden zijn digitale, interactieve schoolborden. Elke klas in onze lagere afdeling is ermee uitgerust. Werken met een digibord heeft als voordeel dat de interactie tussen leerkrachten, leerlingen en leerstof kan worden versterkt. Dit gebeurt door het groot projecteren en de mogelijkheid om de lesstof te bewerken. Verder is er nog de kant van het gebruiksgemak, met name voor de leerkracht. Het digibord wordt namelijk beleefd als de ultieme alles in één bron, met als extra faciliteit de mogelijkheid om bewerkingen op te slaan en terug te halen.

Laptops

Onze school beschikt over een laptopkoffer met tientallen laptops die ingezet kunnen worden tijdens lesmomenten