Leerlingenraad

Onze school biedt al sinds enkele jaren de leerlingen de mogelijkheid om via de leerlingenraad samen school te maken. De voorgeschiedenis van onze leerlingenraad gaat terug tot 2001-2002. Toen kwam de Kinderrechtenbus op onze school. Het was de aanzet van een boeiende periode. De kinderrechtenbus was een initiatief van het Kinderrechtencommissariaat.

Werking 2021-2022

We zoeken naar nieuwe manieren om de kinderen inspraak te geven in het schoolgebeuren. Door corona stellen we de nieuwe werking even uit.