Eigentijdse school

Schaken op school

Elke vrijdag schaken de leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar ongeveer een uurtje. Kinderen oefenen zo speelsgewijs cognitieve vaardigheden. Ze ontwikkelen ook leerondersteunende vaardigheden zoals attitude, concentratie, respect voor anderen,… Schaken helpt niet alleen om hun wiskundeknobbel te ontwikkelen, het heeft ook bewezen voordelen voor taalbeheersing. De kinderen doen het graag want ze benaderen het als een spel. Ze leren zonder het te beseffen! Kortom niets dan voordelen… Het is een project die mede mogelijk gemaakt werd door de stad Oostende. Kevan Seynaeve startte het mee op en Tom Picue is onze schaakpeter. Hij is de schaaklesgever op onze school, natuurlijk samen met de juffen.

Tom Piceu

onze schaakpeter

CO-teachen

Bij co-teaching werken twee leerkrachten in één klaslokaal als gelijkwaardige partners samen om zoveel mogelijk leerlingen de doelstellingen te laten bereiken. In enkele klassen van onze lagere afdeling wordt dit onderwijssysteem al toegepast. Het is een meerwaarde voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten. De klasgroep kan in twee groepen verdeeld worden en zo kunnen de kinderen meer persoonlijker begeleid worden.

Differentiatie op maat

Elk kind is uniek, elk kind is verschillend. Daarom is differentiëren voor elk kind zeer belangrijk. Er zijn kinderen die het tempo van de klas zeer goed kunnen volgen. Anderen hebben soms wat extra tijd of extra uitleg nodig of een extra uitdaging. Daarom passen onze leerkrachten zich zeer vlot aan, aan elke noden van het kind.

Zorgleerkrachten in de klas

Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs en dit wordt bereikt door de brede zorg die wij aanbieden. Om deze brede zorg aan te bieden, wordt de klasleerkracht bijgestaan door een zorgleerkracht. De leerkrachten observeren de kinderen en differentieert waar nodig is. Dit is niet alleen op vlak van leerstof, maar ook het emotionele welzijn en de algemene ontwikkeling.

Uitdagende activiteiten voor de leerlingen

Hierbij denken we aan o.a. aan de Denkiedoenamiddag, STEM-activiteiten en klasoverstijgende activiteiten.