Brugfiguur

De brugfiguur is er voor jou!

Wat doet de brugfiguur?

Brugfiguur Corry Van Camp verstrekt informatie aan ouders over allerhande thema’s zoals:

  • buitenschoolse activiteiten, voor- en naschoolse opvang, opvang tijdens de vakantie, verschillende sociale voordelen zoals onderwijscheques, sportkans, kunstkans, studietoelage;

  • informatie over opvoeding, welzijn, …

Zij kan helpen bij het invullen van formulieren, bij de inschrijving van activiteiten of de aanvraag van bepaalde tegemoetkomingen.

Zij biedt een luisterend oor, met haar kan je in vertrouwen praten. Als je dat wil, zoekt zij samen met jou naar antwoorden en oplossingen.

Zij werkt nauw samen met het zorgteam op school.

Wie kan er bij de brugfiguur terecht?

Ouders, grootouders of andere opvoedingsverantwoordelijken kunnen bij Corry terecht op school, op maandagnamiddag, dinsdag en vrijdagvoormiddag.

Zij staat dan vaak aan de poort zodat je haar gemakkelijk een vraag kan stellen.

Als het nodig is, komt zij ook op huisbezoek.

Je kan haar mailen of bellen: corry.vancamp@oostende.be of 0477 98 46 93Corry Van Camp

Brugfiguur